Square root
VBT
Calculator
magnet

Kim Y

20 tháng 1 2021 13:41

câu hỏi

So sánh 2 kiểu thái độ và hành động của Triều Đình va Nhân dân


8

2


Nga N

04 tháng 2 2021 02:16

* Nhân dân thái độ : - kiên quyết chống xâm lược ngay từ khi Pháp nổ súng xâm lược nước ta. -kiên quyết chống trả khi địch tấn công Gia Định và các tỉnh Nam Bộ. Hành Động : - Anh dũng chống trả địch tại Đà Nẵng làm thất bại kế hoặc " đánh nhanh thắng nhanh " Của chúng. -nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra quyết liệt chống sự mở rộng chiếm đóng cửa thực dân Pháp và chống sự nhu nhược của triều đình

Nga N

04 tháng 2 2021 02:21

*Triều đình : thái độ : -không kiên quyết đọng viên nhân dân chống Pháp. - Bỏ lỡ thời cơ hành động. - nhu nhược, ươn hèn,ích kỉ.,vì quyền lợi của dòng họ mà bán rẻ dân tộc hành động - bỏ lỡ thời cơ khi địch đánh gia định. - kí hiệp ước 1862, để mất ba tỉnh miền đong nam kì -để mất ba tính miền Tây (1867) -đàn áp phông trào đấu tranh của nhân dân.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hãy trình bày hoàn cảnh, nội dung, kết quả của cuộc Duy Tân Minh Trị.

10

Lihat jawaban (2)