Square root
VBT
Calculator
magnet

Kiên N

10 tháng 10 2022 03:42

câu hỏi

So sánh 2^(20) & 3^(12).


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

10 tháng 10 2022 03:46

Được xác nhận

<p>Xin chào em Kiên N</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Bài lũy thừa với số mũ tự nhiên của số tự nhiên</p><p>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>2<sup>20</sup>=(2<sup>5</sup>)<sup>4</sup>=32<sup>4</sup></p><p>3<sup>12</sup>=(3<sup>3</sup>)<sup>4</sup>=27<sup>4</sup></p><p>Ta thấy 32<sup>4</sup>&gt;27<sup>4</sup> nên 2<sup>20</sup>&gt;3<sup>12</sup></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Kiên N

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Bài lũy thừa với số mũ tự nhiên của số tự nhiên

Lời giải chi tiết như sau:

220=(25)4=324

312=(33)4=274

Ta thấy 324>274 nên 220>312

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm ước chung a) 18 và 30 ;

2

Được xác nhận