Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn S

29 tháng 12 2019 13:36

câu hỏi

so sách hô hấp ,quang hợp, thoát hơi nước có điểm nào giống nhau điểm nào khác nhau


0

1


HÂn G

02 tháng 1 2020 15:36

mìn nghĩ là: hô hấp và thoát hơi nước giống nhau là vì đều thoát hơi nước vì hô hấp = oxi + ... = hơi nước và khí CO2( cacbonic ) còn quang hợp thì mình chịu =<

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Các bậc phân loại thực vật từ cao đến thấp:

9

Lihat jawaban (3)