Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhiên H

06 tháng 2 2020 12:33

câu hỏi

so ấnh sự giống và khác nhau giữa cách mạng trung quốc và ấn độ (1919-1939)


1

1


Queen P

22 tháng 2 2020 10:13

Giống nhau: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, do ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga (1917) và sự ra đời của Quốc tế cộng sản (1919), trong phong trào cách mạng ở cả Trung Quốc và Ấn Độ đều có sự xuất hiện của một khuynh hướng cứu nước mới - khuynh hướng vô sản với biểu hiện là sự ra đời của các Đảng Cộng sản. - Đảng Cộng sản Trung Quốc: ra đời năm 1921. - Đảng Cộng sản Ấn Độ: ra đời năm 1925.  Khác nhau: Ấn Độ: giai cấp lãnh lãnh đạo: Đảng Quốc Đại; hình thức đấu tranh: đàm phán hòa bình, không sử dụng bạo lực Trung Quốc: giai cấp lĩnh đạo: Đảng Cộng Sản; hình thức đấu tranh bằng vũ trang Mình viết một số cái theo ý mình Bạn tham khảo nhé 🤗

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

vì sao phái cấp tiến phản đối đường lối đấu tranh ôn hoà của đảng quốc đại

3

Lihat jawaban (1)