Square root
VBT
Calculator
magnet

Dinh N

25 tháng 11 2019 11:39

câu hỏi

so nao chia het cho 5


1

2

Được xác nhận

Nguyễn T

25 tháng 11 2019 12:53

Được xác nhận

Các số có tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5

Toitran 3

16 tháng 12 2019 12:59

Số nào có tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Quy tắc dấu ngoặc

16

Lihat jawaban (2)