Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh L

11 tháng 1 2021 11:08

câu hỏi

sinx + sin2x = cosx + cos2x


14

1


T. Minh

21 tháng 1 2021 02:02

Áp dụng công thức biến đổi tổng thành tích cho 2 vế của phương trình. Sau đó, chuyển vế và đặt nhân tử chung ta được phương trình tích.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hình hộp ABCD.A'B'C'D' có các cạnh đều bằng a , góc ABC =60° . Tính tích vô hướng vectơ AB× vectơ C'D'

9

Lihat jawaban (1)

tìm giá trị lớn nhất,nhỏ nhất của các hàm số: 1+sinx+sin2x+cosx+cos2x=0. căn3sinx + cox - 5

23

Được xác nhận