Square root
VBT
Calculator
magnet

Xinh G

02 tháng 6 2020 10:42

câu hỏi

sinh trong chuỗi thức ăn sau : cây cỏ - bọ rùa - ếch vi sinh vật thì cây cỏ là?


0

1


Công C

13 tháng 6 2020 23:15

SV sản xuất

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Sự khác nhau giữa sinh vật sản xuất và sinh vật tiêu thụ với lại con người thuộc nhóm sinh vật nào vì sao

3

Lihat jawaban (1)