Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhựt B

04 tháng 11 2019 12:16

câu hỏi

sinh quyển là gì


1

1


Tùng T

05 tháng 11 2019 14:18

Là một quyển của Trái Đất chiều dày: - Giới hạn trên là nơi tiếp giáp lớn ozon của khí quyển (22Km) - Giới hạn dưới là Đại dương (Lớn hơn 11Km) và lục địa xuống đến đáy của lớp vỏ phong hoá Vậy Giới hạn sinh quyển gồm toàn bộ thủy quyển, phần thấp của khí quyển, lớp phủ thỗ nhưỡng và lớp vỉ phong hoá

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

có mấy đai khí áp

2

Lihat jawaban (1)