Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh T

18 tháng 6 2021 05:14

câu hỏi

sin6x.sin2x= sin5x.sinx


70

2


Nguyễn C

19 tháng 6 2021 07:47

(=) - 2.sin6x.sin2x= -2.sin5x.sinx (=) - 2.sin(8x+4x)/2. Sin(8x-4x)/2= - 2.sin(6x+4x)/2.sin(6x-4x)/2 (=) cos8x - cos4x=cos6x - cos4x (=) cos8x =cos6x (=) [8x=6x+k2Pi (=) x=k. Pi hoặc [8x=-6x+k2Pi (=) x=k. Pi/7

Nguyễn C

22 tháng 6 2021 12:31

Chuẩn luôn rồi nha!! 😀

T. Minh

21 tháng 6 2021 08:40

Áp dụng công thức biến đổi tích thành tổng ta được phương trình lượng giác cơ bản rồi giải nhé!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tập xác định y=tan(x-pi/5)

20

Lihat jawaban (1)

giải phương trình : sin5x +2cosbìnhx = 1

21

Được xác nhận