Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm M

18 tháng 7 2021 08:13

câu hỏi

sin3x+ cos4x=0


36

1


Ly K

19 tháng 7 2021 02:12

sin3x + cos4x = 0 <=> cos4x = - sin3x <=> cos4x = cos( π/2 + 3x) <=> 4x = π/2 + 3x + k2π hoặc 4x = -(π/2 + 3x) + k2π <=> x = π/2 + k2π hoặc x = -π/14 + (k2π)/7 ( k thuộc Z ) kết luận bạn thử xem lại kết quả xem đúng chưa nhé. tớ vẫn chưa chắc chắn về kết quả ý

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trên mặt phẳng toạ độ Oxy,cho tam giác ABC, với A(-1,2),B(-2,3),C(-5,0).Tìm toạ độ chân đường phân giác xuất phát từ đỉnh B của tam giác ABC.

12

Lihat jawaban (1)

cần xếp 7 học sinh nam và 3 học sinh nữ thành một hàng ngang Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho không có học sinh nữ nào đứng cạnh nhau

3

Được xác nhận