Square root
VBT
Calculator
magnet

Hào B

01 tháng 10 2021 13:29

câu hỏi

sin2x+½=0


5

1


Minh T

03 tháng 10 2021 12:57

sin2x = 1/2 <=> sin2x = sinπ/6 <=> 2x = π/6 + k2π <=> x = π/12 + kπ , k∈Z hoặc 2x = π - π/6 + k2π <=> x = 5π/12 + kπ , k∈Z vậy phương trình có hai nghiệm x = π/12 + kπ , k∈Z

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

nghiệm của phương trình sinx + cosx = 1

17

Lihat jawaban (1)