Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn P

12 tháng 8 2021 13:54

câu hỏi

sin²x-2cosx-1=0


14

1


Lụa N

14 tháng 8 2021 11:01

<=> 1-cos²x -2 cosx-1=0 <=> cos²x+2cosx=0 <=>cosx(cosx+2) =0 <=> cosx=0 hoặc cosx=-2( vô nghiệm vì -1≤cosx≤1) <=> x= pi/2 +kpi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1+1=?

21

Lihat jawaban (1)