Square root
VBT
Calculator
magnet

Mạnh T

Yêu cầu 5 ngày trước

câu hỏi

Sin 3x = sin 12°

Sin 3x = sin 12°


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher36

University of Pedagogy

Đã được trả lời 5 ngày trước

Được xác nhận

<p>Chào em Mạnh T,&nbsp;</p><p>Đây là bài tập thuộc dạng phương trình lượng giác lớp 11.</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; sin3x = sin 12°</p><p>&lt;=&gt; 3x = 12° +k.360° hoặc 3x= 180° - 12° +k.360° (với k là số nguyên)</p><p>&lt;=&gt; x=4°+k.120° hoặc x=56°+k.120° (k là số nguyên)&nbsp;</p><p>Em hãy đặt nhiều câu hỏi hơn trên Kiến Robo để thầy cô hỗ trợ em nhé!</p><p>Cảm ơn em.&nbsp;</p>

Chào em Mạnh T, 

Đây là bài tập thuộc dạng phương trình lượng giác lớp 11.

        sin3x = sin 12°

<=> 3x = 12° +k.360° hoặc 3x= 180° - 12° +k.360° (với k là số nguyên)

<=> x=4°+k.120° hoặc x=56°+k.120° (k là số nguyên) 

Em hãy đặt nhiều câu hỏi hơn trên Kiến Robo để thầy cô hỗ trợ em nhé!

Cảm ơn em. 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số y=3/(sin^(2)x−cos^(2)x) là

4

Được xác nhận