Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

29 tháng 9 2022 03:38

câu hỏi

sin^2x + sin^2 2x + sin^2 3x + sin^2 4x = 2 Giai giúp em chiều em kt 1 tiết ạ

sin^2x + sin^2 2x + sin^2 3x + sin^2 4x = 2

Giai giúp em chiều em kt 1 tiết ạ


8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

29 tháng 9 2022 03:51

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H,</p><p>Đây là bài tập thuộc Chương 1 - Đại số và giải tích: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản</p><p>Bài giải chi tiết đính kèm ảnh.</p><p>Hãy đăt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H,

Đây là bài tập thuộc Chương 1 - Đại số và giải tích: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

Bài giải chi tiết đính kèm ảnh.

Hãy đăt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Xác định các tập hợp A∪B,A∖C,A∩B∩C, biết A={x∈R∣−2≤x≤2},B={x∈R∣x≥3},C=(−∞;0).

2

Được xác nhận