Square root
VBT
Calculator
magnet

Nini N

30 tháng 11 2019 13:50

câu hỏi

sieng nang


0

2


MyNguyen M

04 tháng 12 2019 15:04

biểu hiện sự cần cù, tự giác,miệt mài,làm việc thường xuyên đều đặn

Han N

08 tháng 12 2019 09:15

siêng năng là đức tính của con người biểu hiện ở sự cần cù, tự giác ,miệt mài, làm việc thường xuyên ,đều đặn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Làm thế nào để bạn thân tránh bị xâm hại.

2

Lihat jawaban (1)