Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

11 tháng 1 2023 13:19

câu hỏi

siêu thị thực hiện chương trình siêu khuyến mãi chào xuân quý mão 2023 bạn bình đi siêu thị mua hết 571.000đồng biết món hàng thứ nhất giá 160.000 đồng và được giảm giá 15%,món hàng thứ hai giá 360.000 đồng và được giảm 20%,món hàng thư 3 được giảm 30%.hỏi giá tiền món hàng thứ ba lúc chưa giảm giá là bao nhiêu

siêu thị thực hiện chương trình siêu khuyến mãi chào xuân quý mão 2023 bạn bình đi siêu thị mua hết 571.000đồng biết món hàng thứ nhất giá 160.000 đồng và được giảm giá 15%,món hàng thứ hai giá 360.000 đồng và được giảm 20%,món hàng thư 3 được giảm 30%.hỏi giá tiền món hàng thứ ba lúc chưa giảm giá là bao nhiêu


8

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

13 tháng 1 2023 14:26

Được xác nhận

<p>Chào em Nguyễn T,</p><p>&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Giá tiền sau khi giảm của món hàng thứ nhất:&nbsp;</p><p>160000 x (100%-15%) = 136000 (đồng)</p><p>Giá tiền sau khi giảm của món hàng thứ hai:</p><p>360000 x (100%-20%) = &nbsp;288000 (đồng)</p><p>Giá tiền sau khi giảm của món hàng thứ ba:</p><p>571000 - 136000 - 288000 = 147000 (đồng)</p><p>Giá tiền lúc chưa giảm giá của món hàng thứ ba:</p><p>147000 x 100 : 70 = 210000 (đồng)</p><p>Đáp án: 210000 đồng</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Chào em Nguyễn T,

 

Bài giải chi tiết:

Giá tiền sau khi giảm của món hàng thứ nhất: 

160000 x (100%-15%) = 136000 (đồng)

Giá tiền sau khi giảm của món hàng thứ hai:

360000 x (100%-20%) =  288000 (đồng)

Giá tiền sau khi giảm của món hàng thứ ba:

571000 - 136000 - 288000 = 147000 (đồng)

Giá tiền lúc chưa giảm giá của món hàng thứ ba:

147000 x 100 : 70 = 210000 (đồng)

Đáp án: 210000 đồng

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép tính 3^(2)⋅[(5^(2)−3):11]−2^(4)+2⋅10^(3)

1

Được xác nhận