Square root
VBT
Calculator
magnet

Năm T

10 tháng 11 2019 08:17

câu hỏi

Siêng năng, kiên trì là gì?


1

1


Binh V

10 tháng 11 2019 11:13

siêng năng là đức tính của con người biểu hiện ở sự cần cù , tự giác, miệt mài, làm việc thường xuyên. kiên trì là làm việc cho đến cùng dù có gặp khó khăn, gian khổ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

???🤯🤯🤯

0

Lihat jawaban (1)