Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngân T

28 tháng 4 2022 01:51

câu hỏi

She works in a noisy office, so she has a headache after work every day => if


18

2

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

30 tháng 10 2022 15:00

Được xác nhận

<p>Xin chào em Ngân T,</p><p>Đây là một bài tập môn Tiếng Anh dạng viết lại câu điều kiện.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p><strong>- If she didn't work in a noisy office, she wouldn't have a headache after work every day.</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Ngân T,

Đây là một bài tập môn Tiếng Anh dạng viết lại câu điều kiện.

Bài giải chi tiết:

- If she didn't work in a noisy office, she wouldn't have a headache after work every day.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

Quốc T

10 tháng 5 2022 04:10

If she doesn't work in a noisy office, she won't headache after work every day

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giai thich cho em

6

Được xác nhận