Square root
VBT
Calculator
magnet

Giang L

09 tháng 11 2022 10:19

câu hỏi

She has had _______ exciting trip to Sapa A. a. B. The. C. An

She has had _______ exciting trip to Sapa 

A. a.         B. The.         C. An

 


7

3

Được xác nhận

R. Roboteacher190

University of Pedagogy

14 tháng 11 2022 14:47

Được xác nhận

Đáp án C

Thang L

09 tháng 11 2022 10:36

<p>Chọn câu C</p>

Chọn câu C

01 B

09 tháng 11 2022 12:29

<p>C.An</p>

C.An

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho Mình Hỏi Nha I Love You Chu Gờ Mo Là Gì Vậy Mọi Người Nhỉ?

12

Lihat jawaban (1)