Square root
VBT
Calculator
magnet

Srt E

12 tháng 5 2021 14:13

câu hỏi

she (go) to school by bike tomorrow


17

1


H. Phạm

13 tháng 5 2021 09:59

Chào em, cô gợi ý câu trả lời nha. Em có thể thấy từ "tomorrow" (ngày mai) là dấu hiệu nhận biết của thì tương lai đơn. Vậy đáp án sẽ là: She will go to school by bike tomorrow.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chọn từ chính xác để điền vào câu Andy doesn’t often work (hard / hardly)

6

Được xác nhận