Square root
VBT
Calculator
magnet

S H

05 tháng 2 2020 09:50

câu hỏi

sau khi đánh thắn trưng trắc đã làm gì


0

2


Minae M

08 tháng 2 2020 00:57

Trưng Trắc đã phong chức tước cho người có công ; xóa thuế cho dân trong 2 năm ;xóa bỏ lao dịch , binh pháp cũ ; lập lại chính quyền

Tống P

09 tháng 2 2020 12:28

Sau khi đánh đuổi đc quân đô hộ , Hai Bà Trưng đc suy tôn lên làm vua Đóng đô ở Mê Linh Phong trức tước cho những người có công Lặp lại chính quyền Thuế hai năm liền cho dân Bỏ luật pháp và lao dịch nặng nề của nhà Hán

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

người hy Lạp và Roma đã có những đóng góp gì về văn hóa Em hãy nêu một vài thành tựu văn hóa được ứng dụng trong cuộc sống của chúng ta

0

Lihat jawaban (1)