Square root
VBT
Calculator
magnet

Hau S

24 tháng 8 2020 06:22

câu hỏi

sau chó lại ăn phân


3

1


Hau S

24 tháng 8 2020 06:23

vì đó là món ăn của chó

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

có 10 tế bào nguyên phân một số đợt bằng nhau, môi trường nội bào cung cấp 560 NST đơn. tổng số NST trong các tế bào con là 640. Bộ NST lưỡng bội của loài nói trên là ?

0

Lihat jawaban (1)