Square root
VBT
Calculator
magnet

Tạ T

16 tháng 6 2020 23:49

câu hỏi

sau 2 bản hiệp ước Mặc - mang và Pa - tơ-nốt ,phái chủ chiến trong triều đình Huế,đại diện là Tôn Thất Huyết đã dựa vào đâu để hành động?


5

1


Y. Như

19 tháng 6 2020 07:09

Chào em! Cảm ơn câu hỏi của em nhé! Sau Hiệp ước 1883 và 1884, phái chủ chiến trong triều đình Huế đứng đầu là Tôn Thất Thuyết đã dựa vào ý chí của nhân dân yêu nước và các quan lại chủ chiến tại các địa phương để ra sức xây dựng lực lượng, tích trữ lương thảo, khí giới, ...

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hoạt động yêu nước của Phan bội Châu Phan Châu Trinh

1

Lihat jawaban (1)