Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

05 tháng 10 2022 02:07

câu hỏi

Sarah looks for any excuse she can to .... work blow off break into turn up take up

Sarah looks for any excuse she can to .... work

blow off

break into

turn up

take up


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

05 tháng 10 2022 02:10

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thảo P,</p><p>Đây là bài tập thuộc môn Anh 11</p><p>Bài giải chi tiết :</p><p>Chọn blow off (quyết định không thực hiện điều gì mà mình nói sẽ làm)</p><p>Dịch: Sarah tìm mọi lý do để cố tình không làm việc.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thảo P,

Đây là bài tập thuộc môn Anh 11

Bài giải chi tiết :

Chọn blow off (quyết định không thực hiện điều gì mà mình nói sẽ làm)

Dịch: Sarah tìm mọi lý do để cố tình không làm việc.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

I wish he ( be ) _______ here now

11

Được xác nhận

The tourist guide said, dont walk alone in the street at night. The tourist guide warned.................................... walking alone in the street at night. A. on B. of C. for D. against

1

Lihat jawaban (1)