Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

04 tháng 4 2020 01:21

câu hỏi

sao tớ k đăng dk bài 😢😢😢ai giỏi phần tọa đô oxyz lm giúp mk bài vs ạ (chứa tham số m )


0

1


Sương T

05 tháng 5 2020 13:31

gửi coi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho khối chóp (H) có thể tích là 2a^3, đáy là hình vuông a√2 . độ dài chiều cao khối chóp (H) bằng?

7

Lihat jawaban (1)