Square root
VBT
Calculator
magnet

Hà H

22 tháng 10 2022 12:24

câu hỏi

sao không thấy lời giải

alt

3

2

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

22 tháng 10 2022 13:00

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hà H</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, chương Căn bậc hai</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;√(2x–1)<sup>2</sup>=3 (ĐK: x≥1/2)</p><p>⇔|2x–1|=3</p><p>⇔2x–1=3 hoặc 2x–1=–3</p><p>⇔x=2 (tm) hoặc x=–1 (ktm)</p><p>Vậy x=2</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Hà H

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 9, chương Căn bậc hai

Câu trả lời chi tiết như sau:

     √(2x–1)2=3 (ĐK: x≥1/2)

⇔|2x–1|=3

⇔2x–1=3 hoặc 2x–1=–3

⇔x=2 (tm) hoặc x=–1 (ktm)

Vậy x=2

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

Nakie N

22 tháng 10 2022 14:39

Đây ạ :

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

* So sánh 1 và sqrt(3)−1?

2

Được xác nhận