Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

02 tháng 8 2021 03:21

câu hỏi

sao không có tin học


22

4


Nguyễn H

04 tháng 8 2021 05:58

vì tin là môn liên quan đến máy tính mà máy tính để bàn có nhiều phần mềm hơn là máy tính thường nên dù học trên máy tính thì không có đâu

Nguyễn H

04 tháng 8 2021 06:00

bộ môn tin bạn học máy tính thường trên trường à

Nguyễn H

04 tháng 8 2021 05:55

câu hỏi hay đấy

VENTI V

05 tháng 9 2021 14:41

Tin học dành cho lớp 6 chở lên mà

Nguyễn H

22 tháng 1 2022 04:28

chắc trường bạn khác ý

Childness_cute_côđơn C

23 tháng 10 2021 03:20

trường mn thì lớp 3 đã được học rùi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Đố các bạn trước khi thức dậy chúng ta sẽ làm gì

18

Lihat jawaban (2)