Square root
VBT
Calculator
magnet

Pháp B

07 tháng 1 2020 04:09

câu hỏi

sao có mấy từ mình chưa học mà lại có trong bài vậy?


0

5


Nguyễn H

07 tháng 1 2020 10:48

hỏi google đi

Trần N

07 tháng 1 2020 12:09

từ mới có vậy cũng hỏi cỏ thể nói bổ sung thêm kiến thức

Trần N

07 tháng 1 2020 12:15

giờ hiện đại rồi điều đầu tiên bạn phải chuẩn bị bài trước lên mạng cho người ta giảng đấy thứ hai là học thuộc từ vựng, cấu trúc câu trong câu hỏi có từ để hỏi, ngữ pháp rồi cuối cùng luyện tập để học những lesson mới dễ dàng hơn

Phạm T

30 tháng 4 2020 09:37

Để nâng cao kiến thức và các phần cơ bản

Ý Ý

20 tháng 5 2020 05:49

câu gì bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

choose the correct form of the verb in simple present tense He(cook)

2

Được xác nhận