Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

23 tháng 4 2023 10:59

câu hỏi

San hô trao đổi khí qua đâu ạ?

San hô trao đổi khí qua đâu ạ?

 

alt

6

1


Nguyet A

23 tháng 4 2023 16:15

<p>Phế nang</p>

Phế nang

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1: Tìm x,y a)x^2+2y^2+2xy-2x+2=0

16

Được xác nhận