Square root
VBT
Calculator
magnet

Cong B

06 tháng 4 2020 13:42

câu hỏi

san hô là động vật hay thực vật


24

31


Nguyễn T

07 tháng 4 2020 02:07

san hô là động vật

Phạm Đ

08 tháng 4 2020 14:57

San hô là động vật.

Nguyễn Đ

07 tháng 4 2020 03:38

San hô là động vật 😉

Võ T

07 tháng 4 2020 10:28

san hô là động vật

Nguyễn N

07 tháng 4 2020 10:53

san hô là động vật

Thục A

09 tháng 4 2020 03:04

là động vật nhé

Thuy A

09 tháng 4 2020 09:18

động vật

Trịnh Q

11 tháng 4 2020 04:07

san hô là động vật

Nguyễn V

27 tháng 4 2020 01:48

Động vật👌

Nguyễn L

01 tháng 5 2020 13:52

san hô là thực vật vì ko di chuyển

Duc D

01 tháng 9 2020 04:23

động vật ko di chuyển chứ

Phạm T

07 tháng 4 2020 05:45

san hô là thực vật

Lê N

08 tháng 4 2020 02:18

Sản hỏi là động vật nhé

Mỹ Q

10 tháng 4 2020 13:54

San hô là động vật.

Im K

12 tháng 4 2020 02:08

san hô là động vật

Hà T

12 tháng 4 2020 10:52

là động vật

Dương C

12 tháng 4 2020 13:13

san hô là thực vật

Vi T

23 tháng 4 2020 00:10

động vật

Kim K

20 tháng 5 2020 13:17

khoa học đã chứng minh san hô là một loài động vật

Vũ T

07 tháng 6 2020 03:31

động vật bạn nhé

Draco M

12 tháng 7 2020 12:31

thực vật bạn nhé😁😁😁

Duc D

01 tháng 9 2020 04:21

động vật 100% lun nhé

Nguyen K

10 tháng 4 2020 03:58

San hô là đọng vật

Quốc T

11 tháng 4 2020 01:52

săn hô là động vật

Phat N

11 tháng 4 2020 02:06

động vật á sao là thc vật

Trần Q

04 tháng 6 2020 11:56

độnh vật nha chụy

Nguyễn N

15 tháng 6 2020 01:37

san hô vừa là động vật vừa là động vật

Nguyễn T

24 tháng 6 2020 05:37

Động vật

Nghi T

15 tháng 8 2020 05:11

thực vật

Kiều L

19 tháng 12 2020 12:44

Sản hô vừa là 2 cái (Đ-T-V)

Trần L

27 tháng 12 2020 02:38

nhị hoa là gì

Nguyễn D

05 tháng 3 2021 11:01

thực vật

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Kể tên các ngành thực vật đã học ? Ngành nào phát triển nhất ? Vì sao ?

13

Lihat jawaban (1)