Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm T

05 tháng 1 2020 02:12

câu hỏi

sai số dụng cụ thường lấy bằng?


0

1


N. Ngandtt

08 tháng 1 2020 02:57

sai số dụng cụ như sau b nhé: giả sử 1 vật có độ dài thực 62.7 mm. Dùng 1 thước đo có độ chia nhỏ nhất 1mm để đo vật, ta chỉ có thể xác định được vật nằm trong khoảng giữa 62 và 63 mm còn phần lẻ là ko đọc được trên thước đo. --> gọi là sai số dụng cụ.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

chuyển động cơ là gì

1

Lihat jawaban (1)