Square root
VBT
Calculator
magnet

Đinh P

02 tháng 10 2022 03:08

câu hỏi

sáu nghìn mét vuông bằng bao nhiêu ha ?


9

2


Vỹ P

02 tháng 10 2022 10:34

<p>6000m^2 = 0,6ha</p><p>Vì: 1ha = 10000m^2</p><p>ta lấy: 6000m^2 : 10000m^2=0,6ha</p>

6000m^2 = 0,6ha

Vì: 1ha = 10000m^2

ta lấy: 6000m^2 : 10000m^2=0,6ha

Le T

02 tháng 10 2022 08:35

60ha'2

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

co hai qua lê .Me lây môt qua .Hoi còn lai mây qua lê ?

8

Lihat jawaban (4)