Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn S

16 tháng 2 2023 13:56

câu hỏi

Số tuổi bố mẹ và Mai là 83 tuổi biết mẹ nhiều hơn Mai 30 tuổi bố hơn Mai 35 tuổi tìm số tuổi mỗi người

Số tuổi bố mẹ và Mai là 83 tuổi biết mẹ nhiều hơn Mai 30 tuổi bố hơn Mai 35 tuổi tìm số tuổi mỗi người 

 

alt

5

1


Nguyễn T

04 tháng 3 2023 05:10

<p>gọi tuổi của lan là X</p><p>83=X+(30+X)+(35+X)</p><p>83=X+30+X+35+X</p><p>83=65+3*X</p><p>83-65=3*X=18</p><p>X=18/3=6</p><p>=&gt; lan 6 tuổi</p><p>tuổi bố: 35+6=41</p><p>tuổi mẹ:30+6=36</p>

gọi tuổi của lan là X

83=X+(30+X)+(35+X)

83=X+30+X+35+X

83=65+3*X

83-65=3*X=18

X=18/3=6

=> lan 6 tuổi

tuổi bố: 35+6=41

tuổi mẹ:30+6=36

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

3 . một năm không nhuận có ... Bao nhiêu ngày

6

Lihat jawaban (2)