Square root
VBT
Calculator
magnet

Quách Đ

15 tháng 7 2020 10:16

câu hỏi

số tròn chục lớn nhất có ba chữ số


9

3


Ronado R

02 tháng 8 2020 08:01

990

Đặng T

16 tháng 7 2020 13:47

990

Lê T

20 tháng 7 2020 14:37

bằng 990

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2 con vịt đi trước 2 con vịt, 2 con vịt đi sau 2 con vịt, 2 con vịt đi giữa 2 con vịt. Hỏi có Bao nhiêu con vịt ?

17

Lihat jawaban (7)