Square root
VBT
Calculator
magnet

Tân T

22 tháng 9 2020 12:05

câu hỏi

số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số: (√x+9 —3)/x^2+x


11

1


Tôi Đ

04 tháng 10 2020 07:52

2 tiệm cận đứng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho khối chóp (H) có thể tích là 2a^3, đáy là hình vuông a√2 . độ dài chiều cao khối chóp (H) bằng?

7

Lihat jawaban (1)