Square root
VBT
Calculator
magnet

Vyvy V

21 tháng 9 2022 16:35

câu hỏi

Số tự nhiên m chia cho 45 dư 20 có dạng là?


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher45

University of Pedagogy

21 tháng 9 2022 17:08

Được xác nhận

<p>Xin chào em Vyvy V</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Số tự nhiên, Bài Các phép tính với số tự nhiên</p><p>Bài giải chi tiết : Số tự nhiên m chia cho 45 dư 20 có dạng là:&nbsp;</p><p>m=45a+20 (a∈N*; a là thương của phép chia cho m với 45)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Vyvy V

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, Chương Số tự nhiên, Bài Các phép tính với số tự nhiên

Bài giải chi tiết : Số tự nhiên m chia cho 45 dư 20 có dạng là: 

m=45a+20 (a∈N*; a là thương của phép chia cho m với 45)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài tập 1.1: Tính một cách hợp lý: c) 147−25+(−47)+(−75)

3

Được xác nhận