Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn L

12 tháng 12 2019 04:09

câu hỏi

sợ sánh 10&/-10/


0

1


Nguyễn H

15 tháng 12 2019 01:47

10 và /10/ vì /10/ =10 mà 10=10 nên 10 = /10/

An A

16 tháng 12 2019 08:29

trong câu hỏi /10/ là số âm mà nên 10=/-10/ vì: /-10/=10 giá trị tuyệt đối của mọi số âm đều là số nguyên dương

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giao điểm là gì

0

Lihat jawaban (1)