Square root
VBT
Calculator
magnet

NTN. D

20 tháng 12 2019 12:29

câu hỏi

sự ra đời nước cộng hòa nhân đân trung hoa


0

1


My M

19 tháng 2 2020 02:44

-1/10/1949,nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập. -Đây là 1 sự kiện có ý nghĩa lớn: +Ở trong nước : kết thúc ách thống trị của đế quốc và phong kiến ,đưa đất nước trung hoa bước vào kỷ niên độc lập tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội +Quốc tế : hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa được nối liền từ Âu sang Á.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

thời gian và địa điểm diễn ra mạnh mẽ nhất trong phong trào cách mạng 1930-1831 ?

1

Lihat jawaban (1)