Square root
VBT
Calculator
magnet

Dương L

29 tháng 10 2022 14:49

câu hỏi

Sắp xếp theo thứ tự tăng dần 30 độ c 59 độ f 298 độ k 104 độ f 343 độ k 80 độ c

Sắp xếp theo thứ tự tăng dần 

30 độ c  59 độ f 298 độ k 104 độ f 343 độ k 80 độ c


9

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

30 tháng 10 2022 16:30

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Vật lý 6 Bài giải chi tiết: Xem hình dưới Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một vật khối lượng 20 kg được coi là chất điểm đang đứng yên thì chịu tác dụng đồng thời của hai lực có độ lớn 4N và 5N và có phương hợp nhau góc 28° nằm trong cùng mặt phẳng song song với phương ngang. Sau 25 giây kể từ lúc bắt đầu tác dụng lực thì vật đi được quãng đường bao nhiêu

10

Lihat jawaban (2)