Square root
VBT
Calculator
magnet

Dương L

29 tháng 10 2022 14:49

câu hỏi

Sắp xếp theo thứ tự tăng dần 30 độ c 59 độ f 298 độ k 104 độ f 343 độ k 80 độ c

Sắp xếp theo thứ tự tăng dần 

30 độ c  59 độ f 298 độ k 104 độ f 343 độ k 80 độ c


9

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

30 tháng 10 2022 16:30

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Vật lý 6 Bài giải chi tiết: Xem hình dưới Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Người ta truyền nhiệt lượng 100J cho một chất khí thì thực hiện được 30J . Khi đó nội năng của chất khí… A : tăng 70J B : giảm 70J C : tăng 130J D : giảm 130J

2