Square root
VBT
Calculator
magnet

Phương1d /

18 tháng 6 2020 09:55

câu hỏi

sắp xếp câu : -My brother / go to school / not / to / old enovgh


3

1


Phạm P

08 tháng 8 2020 06:59

My brother isn't old enough to go to school

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Ví dụ nếu như mình bị mất gốc tiếng anh thì mình phải làm như nào

2

Lihat jawaban (1)