Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang L

01 tháng 10 2022 03:57

câu hỏi

Sắp xếp các từ sau theo thứ tự đúng để tạo thành câu hoàn chỉnh. 1. Promise/I/ never/ lies/ tell/ will/ again/I.


3

2

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

01 tháng 10 2022 03:59

Được xác nhận

<p>Xin chào em Trang L,</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng sắp xếp trật tự từ.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>- <strong>I promise I will never tell lies again</strong>.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Trang L,

Đây là một bài tập môn tiếng Anh dạng sắp xếp trật tự từ.

Bài giải chi tiết:

- I promise I will never tell lies again.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

01 tháng 10 2022 04:19

Được xác nhận

<p><strong>Xin chào em Trang L,&nbsp;</strong></p><p><strong>Đây là bài tập thuộc dạng chia động từ</strong></p><p><strong>Bài giải chi tiết :</strong></p><p><strong>I promise I will never tell lies again</strong>.</p><p><strong>Hãy đăt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</strong></p><p><strong>Cảm ơn em.</strong></p>

Xin chào em Trang L, 

Đây là bài tập thuộc dạng chia động từ

Bài giải chi tiết :

I promise I will never tell lies again.

Hãy đăt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giúp em viết cấu trúc của thì Quá khứ hoàn thành với ạ .Em cảm ơn

30

Lihat jawaban (2)