Square root
VBT
Calculator
magnet

Lynh K

06 tháng 8 2022 07:17

câu hỏi

Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn a) -5/6 ;-7/-4 ; 3/-8 ;9/6 b) 2 4/9 ;5/-3 ; 2 ;-4 /-9


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

09 tháng 8 2022 06:32

Được xác nhận

Xin chào em Lynh K , Đây là một bài tập thuộc Chương Phân số, bài Quy đồng và so sánh phân số Bài giải chi tiêt: a) -5/6 ; 3/-8 ; 9/6 ; 7/4 b) 5/-3 ; -4/--9 ; 2 ; 24/9 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các bất phơng trình: b) (x−3)(4−x)>0

1

Được xác nhận