Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang_Changgge T

20 tháng 12 2020 09:11

câu hỏi

sắp xếp các số hữu tỉ theo thứ tự tăng dần -5/11 ; -5/12 ; -5/13 ; -5/8 ; -5/9 ; -5/14


4

1


L. Cô

21 tháng 12 2020 06:53

-5/11; -5/12; -5/13; -5/8; -5/9; -5/14 5/(-11); 5/(-12); 5/(-13); 5/(-8); 5/(-9); 5/(-14) Các phân số đều có cùng tử số dương, ta so sánh mẫu số, mẫu số càng nhỏ phân số càng lớn -8 > -9 > -11 > -12 > -13 > -14 Suy ra 5/(-8) < 5/(-9) < 5/(-11) < 5/(-12) < 5/(-13) < 5/(-14) Vậy -5/8 < -5/9 < -5/11 < -5/12 < -5/13 < -5/14.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính |x|, biết: x=3/17

0

Được xác nhận