Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú N

15 tháng 9 2022 03:35

câu hỏi

Số oxi hoá của Nitơ trong: NH4 + , NO2, HNO3 lần lượt là:

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher36

University of Pedagogy

15 tháng 9 2022 10:52

Được xác nhận

<p>Chào em Tú N,&nbsp;</p><p>Số oxi hóa của nito trong các chất lần lượt là -3; +4; +5.</p><p>Đáp án C.&nbsp;</p><p>Em hãy đặt nhiều câu hỏi hơn trên Kiến Robo để thầy cô hỗ trợ nhé!</p><p>Cảm ơn em.</p>

Chào em Tú N, 

Số oxi hóa của nito trong các chất lần lượt là -3; +4; +5.

Đáp án C. 

Em hãy đặt nhiều câu hỏi hơn trên Kiến Robo để thầy cô hỗ trợ nhé!

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 21. Nguyên tử Fe ở 20^(∘)C có khối lượng riêng là 7,87g/cm^(3). Với giả thiết này, tinh thề nguyên tử Fe là những hình cầu chiếm 75% thể tích tinh thể, phần còn lại là những khe rỗng giữa các quả cầu. Cho biết khối lượng nguyên tử của Fe là 55,847 . Tính bán kính nguyên tử gần đúng của Fe.

1

Được xác nhận