Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn M

15 tháng 4 2020 02:52

câu hỏi

sự nhiễm điện cọ xát là gì ?🤔


0

1


Trần H

16 tháng 4 2020 02:17

Là khi cọ xát 2 vật và chúng hút nhau,ok👌👌👌

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Có 3 vật A,B,C. Cho biết vật A mang nhiễm điện âm + Khi đưa vật A lại gần vật B thì chúng đẩy nhau + Khi đưa vật B lại gần vật C thì chúng hút nhau Hãy cho biết vật B,C mang điện tích gì? Giải thích? Giúp với mai thi rồi

10

Lihat jawaban (1)