Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

19 tháng 1 2022 00:22

câu hỏi

Sẽ như thế nào khi chúng ta ko có ước mơ?


21

5


Quế T

19 tháng 1 2022 00:23

Cho mình câu trả lời của mn nhé

UTE Đ

19 tháng 1 2022 04:19

thì ta sẽ chấp nhận đơn giản mà phải không đâu có cách nào thay đổi đâu🤣🤣🤣🤣😅🤗

Quế T

19 tháng 1 2022 04:28

OK! Cảm ơn bn đã trả lời 🥰

Trần T

19 tháng 1 2022 13:47

nếu ko có ước mơ thì cuộc sống sẽ ko đc tốt lắm tại vì nếu có ước mơ ta sẽ cố gắng để đạt được ước mơ của mình

Trần T

19 tháng 1 2022 13:47

nếu ko có ước mơ thì cuộc sống sẽ ko đc tốt lắm tại vì nếu có ước mơ ta sẽ cố gắng để đạt được ước mơ của mình

RimuruTempest R

21 tháng 1 2022 12:55

Thì để mai tính

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1. A. wardrobe s B. book s C. stop s D. laugh s 2. A. misses B. fixes C. likes D. watches 3.A. n u mber B. u nderline C. p u t D. st u dy 4.A. jud o B. kn o ck C. p o em D. l o wer 5.A. clim b B. b alcony C. clu b D. bar b ecue

2

Được xác nhận