Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyen P

26 tháng 12 2019 07:51

câu hỏi

sô nguyen la gi


0

2


Ngọc T

06 tháng 2 2020 01:34

gồm số nguyên âm và số nguyên dương.

Ngọc T

06 tháng 2 2020 01:36

ví dụ: -1;-2;-3;-4;...... đó là nguyên âm. 1;2;3;4;5;....... đó là nguyên dương.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

8 chia hết cho x

3

Lihat jawaban (1)