Square root
VBT
Calculator
magnet

Hang N

18 tháng 10 2019 08:39

câu hỏi

số nguyên tố là gì?


1

1


Phạm M

20 tháng 10 2019 02:35

số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có 2 ước là 1 và chính nó

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

môn văn: viết 1 đọan hội thọai có sự dụng 2 hàm ý

3

Lihat jawaban (1)

Tính giá trị của các biểu thức: b) (3⋅4^(2)⋅2^(7))^(2):(3^(2)⋅2^(20))

3

Được xác nhận