Square root
VBT
Calculator
magnet

Hà H

06 tháng 10 2022 06:30

câu hỏi

Số nghiệm của phương trình thuộc sin3x/cosx + 1 = 0 thuộc đoạn [2π ; 4π ] Toán 11 giúp em vs


8

2

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

06 tháng 10 2022 06:58

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hà H,&nbsp;<br>Đây là một bài thuộc Toán 11.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>đkxđ : cosx khác -1<br>&lt;=&gt; x khác π + 2kπ<br>sin3x/cosx + 1 = 0<br>=&gt; sin 3x = 0<br>&lt;=&gt; 3x = kπ<br>&lt;=&gt; x = kπ /3<br>mà x thuộc [2x;4x] =&gt; k = 6 ; 7 ;8 ; 9 ;10 ;11 ;12<br>=&gt; nghiệm của pt { 2π ; 7π /3 ; 8π /3 ; 3π ; 10π /3 ; 11π /3 ; 4π }<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Hà H, 
Đây là một bài thuộc Toán 11.
Bài giải chi tiết:

đkxđ : cosx khác -1
<=> x khác π + 2kπ
sin3x/cosx + 1 = 0
=> sin 3x = 0
<=> 3x = kπ
<=> x = kπ /3
mà x thuộc [2x;4x] => k = 6 ; 7 ;8 ; 9 ;10 ;11 ;12
=> nghiệm của pt { 2π ; 7π /3 ; 8π /3 ; 3π ; 10π /3 ; 11π /3 ; 4π }
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

06 tháng 10 2022 06:58

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc Chương 3, lớp 11<br>Bài giải chi tiết: Xem hình dưới<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em, 
Đây là một bài tập thuộc Chương 3, lớp 11
Bài giải chi tiết: Xem hình dưới
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

alt

Hà H

06 tháng 10 2022 07:01

Em cảm ơn ạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Với m bất kì, hãy chứng tỏ: a, 1 + m &lt; 2 + m

3

Được xác nhận