Square root
VBT
Calculator
magnet

Mi M

09 tháng 7 2021 12:21

câu hỏi

sông và hồ có điểm gì giống và khác nhau??? :))


5

2


Siba B

03 tháng 9 2021 12:51

sông là dòng chảy thường xuyên tương đối ổn định trên bề mặt lục địa còn hồ là những khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu trên đất liền

Linh T

17 tháng 9 2021 12:51

sự giống nhau là : nó đều có nước khác nhau là : sông rộng lớn hơn hồ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bản đồ cho biết điều gì?, có mấy dạng bản đồ?

8

Lihat jawaban (1)